TUZ HAN

Hakkında

Uzunçarşı’da Tuzpazarı Caddesinde bulunan eski bir han. Küçük bir handır.

Kütahya Hanı karşısındadır. Kara Timurtaş Paşa oğlu Umur Bey’in yaptırdığı bir handır. Vakfı, 1491 tarihlidir.

Hanın etrafında 14 yığma sütun olup, revaklar ahşaptır. 1901 yılındaki büyük yangında han tahrip olmuştur. Duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüş olan bu yapı, küçük bir handır.

Yine diğer Osmanlı hanları gibi dikdörtgen bir avlu etrafına iki katlı olarak sıralanan odalardan oluşur. Ravakların üzeri kubbe ve tonozlarla örtülüdür. Odaları üzeri ise beşik tonoz ile örtülüdür. Üst Katta on sekiz, alt katta on yedi odası vardır.

Raif Kaplanoğlu